Termenii şi condiţiile de utilizare a DoxLite

Vă mulţumim pentru interesul dvs. față de produsul DoxLite. DoxLite este oferit de UTI Grup S.A. („UTI”), cu sediul în București, str. Cernăuți nr. 27C, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/1341/1994, CUI 5394305.

În vederea testării funcționalităților principale de management al documentelor, UTI vă pune la dispoziție o versiune demonstrativă a aplicației DoxLite, pe care o puteți accesa pe o perioadă de 1 lună de la data creării contului dumneavoastră, conform instrucțiunilor primite pe e-mail.

Termenii și Condițiile de utilizare reprezintă un contract obligatoriu din punct de vedere juridic, încheiat între dumneavoastră și UTI, în legătură cu folosirea de către dumneavoastra a DoxLite, pe perioada disponibilității versiunii demonstrative. Prin utilizarea DoxLite, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii.

Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie înainte de a solicita un cont pe www.doxlite.ro și de a avea acces la aplicația DoxLite în varianta demonstrativă. Este obligatoriu să bifați căsuța prin care confirmați că ați citit și sunteți de acord cu Termenii și condițiile de utilizare înainte de a accesa versiunea demonstrativă a aplicației.

1. Descrierea Seviciului

Produsul DoxLite asigură gestiunea documentelor și a fluxurilor electronice și poate fi accesată demonstrativ, ca serviciu, folosind un browser web (ex: Internet Explorer 11, Chrome, Mozilla FireFox etc.). Anumite funcționalități ale aplicației necesită instalarea Java.

Asiguraţi-vă că echipamentul de pe care accesați ”DoxLite”, prin caracteristicile şi funcţionalităţile sale, respectă recomandările UTI, menționate în Ghidul de utilizare a aplicației Doxlite, pe care îl veti primi prin e-mail, odată cu informațiile despre modalitatea de accesare a versiunii demonstrative.

Nefuncţionarea comunicaţiilor nu poate fi în niciun caz asociată cu UTI. Nefuncţionarea sau funcţionarea necorespunzătoare a echipamentelor sau dispozitivelor de pe care accesați DoxLite nu poate fi asociată cu UTI.

Accesați ”DoxLite” conform instrucțiunilor transmise prin e-mail către solicitantul versiunii demonstrative. Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru orice accesare care nu respectă prezenţii Termeni şi condiţii.

Acceptând acești Termeni și condițiile de utilizare declarați că nu încercați să accesați în mod neautorizat serviciile puse la dispoziție de UTI.

2. Utilizarea Serviciului

Versiunea demonstrativă a DoxLite va putea fi accesată de dvs. pe o perioadă de 1 lună de la data primirii e-mail-ului cu informațiile necesare accesării aplicației.

La data împlinirii termenului de 1 lună accesul dvs. la DoxLite va înceta în mod automat.

Nu utilizaţi DoxLite în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să modificaţi DoxLite sau să-l accesaţi în alt mod decât prin interfaţa şi folosind instrucţiunile oferite de UTI. Puteţi utiliza DoxLite numai conform legii.

Putem întrerupe sau înceta accesul dvs. la DoxLite imediat și fără nicio notificare prealabilă, dacă nu respectaţi Termenii şi condiţiile sau politicile noastre, ori în cazul în care observăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător sau nelegal.

Acceptând Termenii și condițiile vă exprimați acordul pentru primirea anunţurilor privind ”DoxLite”, privind alte servicii şi produse ale UTI sau pentru primirea unor mesaje administrative în legătură cu aplicația.

UTI nu are obligația legală de a verifica informațiile salvate sau furnizate în cadrul aplicației de către utilizatorii acestuia și nu poate fi trasă la răspundere pentru pagubele directe sau indirecte cauzate de aceste informații. Ați luat la cunoștință și sunteți de acord cu faptul că sunteți singurul responsabil pentru continuțul informațiilor salvate pe DoxLite și furnizate prin intermediul acestuia.

De asemenea, UTI nu are obligația de a salva sau păstra informațiile introduse de dvs. în versiunea demonstrativă a aplicației. Înțelegeți și acceptați că odată cu încetarea accesului, toate datele și informațiile introduse de dvs. vor fi șterse.

3. Protejarea confidenţialităţii, a drepturilor de autor şi de proprietate intelectuală

UTI asigură protejarea datelor cu caracter personal şi a informaţiilor confidenţiale atunci când utilizaţi DoxLite, respectând cele mai înalte standarde și cele mai bune practici în domeniu. Prin utilizarea Serviciului, sunteţi de acord ca UTI să utilizeze datele respective conform politicilor noastre de confidenţialitate.

UTI este o organizaţie care pune pe primul plan dreptul la viaţă privată al clienţilor săi. Păstrăm și procesăm doar informaţiile necesare pentru asigurarea funcţionării DoxLite. Astfel de informaţii sunt: nume, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și alte informații cu privire la care vă veți exprima în mod expres acordul pentru a fi păstrate și procesate.

Utilizarea DoxLite nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestuia. Prezenţii Termeni şi condiţii nu vă acordă dreptul de a utiliza nicio marcă sau siglă UTI sau ale DoxLite. Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu DoxLite.

UTI vă oferă o licenţă personală, scutită de redevenţe, netransmisibilă şi neexclusivă pentru a utiliza programul software furnizat de UTI pe perioada valabilității versiunii demonstrative. Nu aveţi dreptul să copiaţi, să modificaţi, să adaptaţi, să distribuiţi, să vindeţi sau să închiriaţi DoxLite și nicio parte a acestuia şi a programului software inclus; nu aveţi dreptul să refaceţi sau să încercaţi să extrageţi codul sursă al respectivului program software, să creaţi o operă derivată din acesta.

3. Conţinutul utilizatorului

Conţinutul stocat în aplicația DoxLite nu aparţine UTI. Responsabilitatea pentru acest conţinut revine exclusiv dumneavoastră. UTI nu examinează, nu vinde, nu închiriază și nu pune la dispoziția unei terțe părți conţinutul transmis/stocat de dumneavoastră. Prin măsurile de securitate implementate, UTI urmărește ca informațiile și documentele Beneficiarului să nu ajungă în posesia unei terțe părți sau a unei persoane neautorizate.

În calitate de beneficiar, vă păstraţi toate drepturile asupra conţinutului transmis prin intermediul echipamentelor de pe care aţi accesat aplicația DoxLite.

UTI atrage atenția că înstrăinarea datelor de acces ar putea provoca daune deținătorului parolei și nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile ce decurg din transmiterea de către dvs. unei/unor terțe persoane a informațiilor necesare autentificării în aplicație (nume de utilizator și parolă). De asemenea, sunteți răspunzător pentru daunele provocate UTI prin conținutul stocat, transmis, precum și prin transmiterea parolei și a contului de utilizator către alte persoane.

4. Modificarea şi încetarea furnizării DoxLite

Modificăm şi îmbunătăţim în mod constant DoxLite. Putem să adăugăm sau să eliminăm funcţionalităţi ori funcţii; de asemenea, putem să suspendăm sau să întrerupem complet furnizarea DoxLite.

5. Garanţii şi declinarea responsabilităţii

DoxLite în versiunea demo este furnizat “ca atare” şi UTI nu poate oferi niciun fel de garanţii cu privire la acesta.

6. Răspunderea

UTI nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi, daune, pierderi de profituri, venituri sau date, pentru pierderi financiare sau pentru daunele indirecte, speciale, subsecvente, exemplare sau punitive ca urmare a accesării de către dvs. a versiunii demonstrative a DoxLite, fiind alegerea dvs. de a accesa DoxLite.

UTI nu va fi în niciun caz responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă care nu poate fi prevăzută în mod rezonabil.

Veți apăra şi despăgubi UTI, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii acesteia împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea DoxLite cu încălcarea prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, amenzile, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.

De asemenea, veți apăra și despăgubi UTI, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii acesteia pentru orice încălcare a drepturilor de autor și drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la DoxLite.

7. Utilizarea DoxLite pentru afaceri

Dacă utilizaţi DoxLite în numele unei companii, compania respectivă acceptă prezenţii Termeni şi condiţii. Compania respectivă va apăra şi va despăgubi UTI, afiliaţii, funcţionarii, agenţii şi angajaţii acesteia împotriva oricăror pretenţii, procese sau acţiuni rezultate din sau în legătură cu utilizarea DoxLite sau cu încălcarea prezenţilor Termeni şi condiţii, inclusiv toate răspunderile sau cheltuielile rezultate din pretenţiile, pierderile, daunele, procesele, penalizările, amenzile, costurile de judecată şi onorariile avocaţilor.

8. Despre prezenţii Termeni şi condiţii

Putem să modificăm prezenţii Termeni şi condiţii pentru a corespunde schimbărilor survenite la nivelul legislaţiei sau al DoxLite. Consultaţi periodic Termenii şi condiţiile. Pe această pagină vom posta notificările privind modificările prezenţilor Termeni şi condiţii. Modificările nu se vor aplica retroactiv şi vor intra în vigoare după postare. Totuşi, modificările aferente funcţiilor noi ale DoxLite şi cele din motive legale vor intra în vigoare imediat.

Dacă nu respectaţi prezenţii Termeni şi condiţii şi nu luăm măsuri imediate, nu înseamnă că renunţăm la drepturile pe care le avem (de exemplu, dreptul de a lua măsuri pe viitor).

Dacă anumiţi termeni şi anumite condiţii se dovedesc a fi inaplicabile, aceasta nu va afecta restul Termenilor şi condiţiilor.

În cazul litigiilor survenite din sau asociate cu prezenţii Termeni şi condiţii sau cu Serviciul, se va aplica legislaţia României. Toate pretenţiile rezultate din sau în legătură cu prezenţii Termeni şi condiţii sau cu Serviciile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti din Bucureşti.

Back to top